07. 11. 2012

Evoluce duše

Dnes je zde taková drobná úvaha, která čas od času člověka přepadne a začne přemýšlet. Jedna taková úvaha odstartovala vznik celého obrazového pásma. Věřím, že mi odpustíte možná méně srozumitelné zamyšlení vyjádřené slovy a najdete si obsah mého rozjímání v samotných obrazech.

Slovník přesně definuje význam slova evoluce jako nepřetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu. Většina lidí má slovo spojené se samotným vznikem člověka v jeho dnešní podobě. Slovo označuje proces, který máme tendenci vnímat za ukončený, něco, co se odehrálo v minulosti. Evoluce ovšem nespí! Nečekejme, že nám zítra narostou křídla nebo přibude prst na ruce. Evoluci tak nějak spojujeme s fyzickou proměnou. Možná je to tím, že pořád koukáme na člověka v jeho fyzické podobě, považujeme jej za biologický stroj, který se náhodou povedl, naučil se mluvit a občas i přemýšlí.

ODCHOD       ZAČÁTEK

Pak je zde člověk jako bytost duševní a mysl je vystřídána vědomím. Ano, možná jste již v souvislosti s dnešním rokem slyšeli termín evoluce vědomí. Přesně na to narážím. Věřím totiž, že evoluce probíhá neustále a není jen otázkou nekonečné časové osy. Evoluce vědomí nebo evoluce duše může proběhnout u jednotlivce opravdu rychle. Přes noc se z jedince může stát úplně jiná bytost. Otázkou zůstává, jak je to s evolucí duše lidstva. Zda se lidstvo jako celek může duševně posunou na vyšší stupeň a naplnit definici evoluce. Jsem přesvědčen, že takový proces probíhá neustále. Každá událost v dějinách lidstva náš druh učí, působí na náš vývoj a věřím, že lidstvo posouvá od nižšího k vyššímu. Stejně jako se učí jednotlivec, učí se i lidstvo jako celek. 

Takové zamyšlení bylo námětem pro obrazové pásmo Evoluce duše. Tentokrát zde není žádná konkrétní země, žádná konkrétní doba, jen promíchaný duševní pocit. Pozorovatel jistě objeví narážky na dnešní svět, možná historický odkaz i emoce. Vaše pocity můžete vyjádřit v diskusi, každý příspěvek uvítám.